Uusi RALA-turvallisuussertifikaatti Infraroadille ensimmäisten joukossa

Rakentamisen Laatu RALA ry on myöntänyt uuden RALA-turvallisuussertifikaatin Infraroad Oy:lle. Sertifikaatti on myönnetty vasta alle prosentille RALAn palveluja hyödyntävistä yrityksistä. 

RALA-sertifikaatit sidoksissa Infraroadin vastuullisuustavoitteisiin

Uusimman lisäyksen myötä sertifikaatit (Infraroadilla on entuudestaan RALAn laatu- ja ympäristösertifikaatit) täydentävät ESG:n (environment, social and governance) mukaisesti ympäristölliset, sosiaaliset ja hallinnolliset vastuut. 

Toimitusjohtaja Markus Lahti nimeääkin yrityksensä valtiksi vastuullisuuden.

— Vastuullisuus on muutakin kuin, että lajitellaan jätteet. Ympäristövastuu on tietysti iso osa, mutta vastuullisuuteen kuuluu myös hallinnolliset ja sosiaaliset tekijät. Kuten se, että tehdään tilinpäätökset ajallaan ja työllistetään nuoria.

Vastuullisuus on myös asiakkaan etu

Vastuullinen yritys, joka nostaa hallinto-, ympäristö-, henkilöstönäkökulmat tarkastelun alle ja kehittää niitä – tehostaa toimintaansa ja pienentää riskejä. Lopputulemana myös asiakkaat ovat tyytyväisempiä. 

Tietoa RALA-turvallisuussertifikaatista

Huhtikuussa 2021 esitelty RALA-turvallisuussertifiointi pohjaa kansainväliseen ISO-järjestelmään, mutta sen vaatimukset on räätälöity vastaamaan erityisesti suomalaisen rakennusalan tarpeisiin. 

RALA-turvallisuussertifikaatilla Infraroad osoittaa, että sen turvallisuusjärjestelmä ja turvallisuusasioiden hallintaan liittyvä käytännön toiminta ovat kattavalla tasolla ja se kehittää toimintatapojaan järjestelmällisesti edelleen.

Mikä RALA-sertifiointi on?

RALA-sertifioinnin kriteereitä on kehitetty eteenpäin vastaamaan erityisesti suomalaisen rakennusalan tarpeisiin. RALA-sertifiointi voi kohdistua yhteen tai useampaan johtamisjärjestelmän osa-alueeseen, ja RALA-turvallisuussertifikaatti todentaa yrityksen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän.