Vastuullisuus

Varmistamme asiakkaan odotusten täyttymisen tuottamalla jokaiselle asiakkaalle erikseen yksilöityjä ja asiakkaan toiveet täyttäviä maanrakennusalan ja kunnossapidon palveluja.
Infraroad Oy:n johto on sitoutunut kehittämään jatkuvasti yrityksen toimintaa sekä johtamisjärjestelmää ja sen prosesseja, noudattamaan toimintapolitiikkaa sekä ulottamaan ympäristö- ja laatuajattelun koko yritykseen.

Varmistamme kilpailukykymme jatkuvalla toiminnansuunnittelulla ja – ohjauksella, laatuvirheiden ennaltaehkäisyllä, turvallisella työympäristöllä sekä ennakoimalla ja vastaamalla toimintaa koskeviin ympäristövaatimuksiin ajoissa.

Oman henkilöstön pätevyys ja perehdyttäminen tehtäviinsä varmistetaan jatkuvalla koulutuksella ja ohjauksella. Henkilöstön aktiivisuutta ja aloitteellisuutta toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen tuetaan. Työntekijöitä koskevat poikkeamat käsitellään yhdessä työntekijöiden kanssa, millä vastaamme siihen, että järjestelmämme toimii koko organisaatiossa.
Vaadimme aliurakoitsijoiltamme samaa jatkuvaa parantamista niin ympäristön kuin laadun suhteen mihin itse olemme sitoutuneet.

Sitoudumme toiminnassamme ympäristösuojeluun riskilähtöisellä ajattelulla, etukäteen varautumalla sekä laitteiden säännöllisin huolloin, millä estämme työkoneidemme ja toimintamme mahdolliset ympäristö- ja muut vahingot. Vastaamme aiheuttamaamme vahinkoon välittömästi ja korjaamme sen.

Olemme tietoisia erityisesti aiheuttamastamme liikenteen ja logistiikan ympäristövaikutuksista ja sitoudumme vähentämään hiilijalanjälkeämme vähentämällä tavoitteellisesti päästöjämme kierrätyspolttoaineita käyttämällä sekä tehostamalla ja seuraamalla ajojamme.

Sitoudumme noudattamaan toimintaa koskevia lakeja ja vaatimuksia, joita asiakkaat ja toimintaympäristö meille määrittävät. Näitä ovat muun muassa rakennusalan ja asiakkaiden laatu- ja ympäristövaatimukset sekä kuntien ja ympäristöviranomaisten ohjeistukset ja määräykset.