Putkisiltoja ja tierumpuja uusitaan eri puolilla Varsinais-Suomea – liikenne joudutaan katkaisemaan

Kuva: Varsinais-Suomen Ely-keskus

Varsinais-Suomen Ely-keskus uusii syksyllä useita putkisiltoja ja suuria tierumpuja. Korjaustöistä aiheutuu liikenteelle haittaa, kun liikenne joudutaan katkaisemaan siltapaikalla putken vaihdon ajaksi. Osassa korjauskohteista siltojen uusimistyön ajaksi liikenne ohjataan kiertoreiteille, osassa kohteista liikennettä puolestaan ohjataan työmaan kohdalla liikennevaloilla. Liikennehaittojen vähentämiseksi kiertoreittiä tarvitsevien kohteiden toteutus on osittain ajoitettu koulujen syysloma-aikaan.

Kaikille siltapaikalle johtaville ja siltatyön takia katkaistaville maanteille asennetaan tien katkaisun ajankohdasta ja kiertoreitistä tiedottavat opasteet.

Lokakuun aikana uusitaan syyslomaviikolla eli viikolla 41 Fatiojan putkisilta maantiellä 12421 Nousiaisissa. Liikenne sillalla joudutaan katkaisemaan uusimisen ajaksi, ja liikenne ohjataan kiertoreitille 11.–12. lokakuuta. Työnaikaisena kiertotienä käytetään reittiä mt 12420 (Repolankuja), mt 12419 (Repolantie), mt 2010 (Koljolantie), mt 2014 (Valpperintie), mt 12423 (Paistanojantie) ja mt 12421 (Vainiopohjantie). Kiertoreitin pituus on yhteensä noin 15 kilometriä.

Samalla viikolla uusitaan myös Luhdanojan putkisilta maantiellä 12405 Mynämäessä. Liikenne sillalla joudutaan katkaisemaan uusimisen ajaksi ja liikenne ohjataan kiertoreitille 11.–13. lokakuuta. Sillan uusimisen aikaisena kiertotienä käytetään reittiä vt 8 (Porintie), mt 12525 (Lemmintie), mt 12526 (Vähä-Karjalantie), mt 12519 (Karjalankyläntie) ja mt 12405 (Salavaistentie). Kiertoreitin pituus on noin 32 kilometriä. Molemmissa kohteissa työt valmistuvat kokonaisuudessaan kahden viikon päästä tien katkaisemisesta, eikä siltapaikalla ei ole kevyen liikenteen ylitysmahdollisuutta.

Loimaalla uusitaan suuri tierumpu osoitteessa Joenperäntie 1031 (mt 12471) viikolla 42. Liikenne joudutaan katkaisemaan sillalla uusimisen ajaksi, ja käytössä on kiertotie. Sillan liikennekatko kestää kaksi vuorokautta, ja työt valmistuvat kokonaisuudessaan kahden viikon päästä tien katkaisemisesta. Työnaikaisena kiertotie kulkee reittiä mt 12467 (Penninkulmantie), mt 12469 (Kirkkotie), mt 2262 (Karhulankyläntie), mt 12607 (Turuntie) ja mt 213 (Hämeentie). Kiertoreitin pituus on yhteensä noin 30 kilometriä. Siltapaikalla ei ole myöskään kevyen liikenteen ylitysmahdollisuutta.

Myös marraskuussa uusitaan useampia kohteita. Nousiaisissa suuri tierumpu uusitaan osoitteessa Kirkkotie (mt 12417) viikolla 43. Liikenne sillalla ohjataan kiertoreitille. Sillan liikennekatko kestää neljä vuorokautta, ja työt valmistuvat kokonaisuudessaan kahden viikon päästä tien katkaisemisesta. Sillan uusimisen työnaikaisena kiertotienä käytetään mt 2010 (Koljolantie). Kiertoreitin pituus on noin kuusi kilometriä. Siltapaikalla ei ole kevyen liikenteen ylitysmahdollisuutta.

Myös Suomerolla uusitaan suuri tierumpu osoitteessa Muolaantie 35 (mt 13541) viikolla 44. Liikenne sillalla joudutaan katkaisemaan uusimisen ajaksi ja liikenne ohjataan kiertoreitille. Sillan liikennekatko kestää kaksi vuorokautta. Somerolla työt valmistuvat kahden viikon päästä tien katkaisemisesta. Kiertotienä käytetään reittiä kt 52 (Jokioistentie), mt 13543 (Pitkäjärventie/Lehtimäentie) ja mt 13539 (Maaniitunkulmantie). Kiertoreitin pituus on arviolta 16 kilometriä. Siltapaikalla ei ole kevyen liikenteen ylitysmahdollisuutta.

Lisäksi marraskuussa uusitaan vielä kolme tierumpua kantatiellä 52 (Perniöntie 868, Perniöntie 1460 ja Perniöntie 1879) Salossa viikolla 45. Tien toinen ajokaista joudutaan katkaisemaan uusimisen ajaksi, ja työmaiden kohdalle asennetaan liikennevalo-ohjaus. Liikennevalo-ohjaus työmaiden kohdalla kestää seitsemän vuorokautta. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan kolmen viikon päästä aloittamisesta. Siltapaikalla on kevyen liikenteen ylitysmahdollisuus myös töiden aikana.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Infraroad Oy.

Lähde: Turun Sanomat