Oppisopimustyö palkitsee molempia osapuolia

Oppisopimusopiskelijoiden merkitys ei ole jäänyt huomaamatta infra-alalla toimivan turkulaisen Infraroad Oy:n toiminnassa. Yrityksen panostus oppisopimustyöhön ja ymmärrys opiskelijoiden tarpeita kohtaan on tuonut helpostusta rekrytarpeisiin sekä julkista tunnustusta.

Kolme vuotta ensimmäisen opiskelijan ja Infraroadin kohtaamisesta, oppisopimustyöstä on tullut olennainen osa Infraroadin toimintaa.

Henkilöt vasemmalta oikealle: rakennuskoneen kuljettajaksi opiskeleva Akseli Salin, yhdistelmäajoneuvon kuljettajaksi opiskeleva Vili Helin, toimitusjohtaja Markus Lahti, vihertyötä opiskeleva Sumppu Y Silva, timpuriksi opiskeleva Eemeli Palo sekä opiskelijoiden ohjaajana toimiva vihertyönjohtaja Anu Hiiterä.

Oppisopimustyön merkitys Infraroadin kaltaiselle yritykselle on osoittautunut tärkeäksi rekrytoinnin kannalta. Se madaltaa kynnystä saada työntekijöitä, jotka eivät välttämättä muuten suuntautuisi tällaiselle alalle, tai eivät ole niin innokkaita käymään koulua”, kertoo toimitusjohtaja Markus Lahti.

Rekrytoinnin näkökulmasta Infraroad saa opiskelijoista juuri sellaisia työntekijöitä, joita haluavat ja tarvitsevat. Opiskelijat oppivat Infraroadin työtapoihin puhtaalta pöydältä verrattuna kokeneempiin, pidemmän uran ammattilaisiin.

Mutta oppisopimustyö ei ole vain rekrytointiväline, jolla täytetään resurssitarpeita. Opiskelijoille pitää myös tarjota reilut mahdollisuudet vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa.

Infraroad haluaa tarjota oppisopimusopiskelijoilleen positiivisen työympäristön, joka kannustaa heitä uuden ammatin tai työuran alkutaipaleilla.

“Opiskelijoiden yksilölliset tarpeet ja lähtökohdat pitää huomioida. Meillä oppisopimusopiskelijat voivat itse vaikuttaa mihin haluavat suuntautua. Tarjoamme kaikille mahdollisuuden käydä kokeilemassa kaikkia palvelualueitamme, ja löytää niistä itselleen lähimpänä sydäntä olevan toimenkuvan”, kertoo Markus Lahti työnantajan näkökulmasta.

Oppisopimuksella opiskelijana Infraroadilla

Oppisopimusopiskelija pääsee Infraroadilla suoraan kiinni työelämään ja saavat yksilöllistä tukea ja apua oikeassa työympäristössä.

Maanrakennusala on sellainen, että enemmän oppii töitä tekemällä, kuin koulun penkillä istumalla. Ja pääsee heti työntekoon kiinni” toteaa oppisopimuksella opiskeleva Vili Helin.

”Infraroadilta saa oppimateriaalit ja on (työnantajana) kannustava ja inspiroiva. Saa tehdä sitä, mitä omaan opetukseen kuuluu”, jatkaa Sumppu Y Silva opiskelijan näkökulmasta.

Oppisopimus opiskelumuotona on joustava ja sopii etenkin infra-alan opintoihin

Oppisopimusopiskelijoiden tukena on aina heille osoitettu oma ohjaaja, joka pitää huolta siitä, että opiskelija saa tehdä opetukseen kuuluvia asioita ja ohjaa sekä avustaa aina tarvittaessa. Infraroadilla ohjaajina toimivat kokeneet ammattilaiset, joskus myös toimitusjohtaja itse.

Anu on arvostettu arboristiopettaja, joka on kasannut ympärilleen tiimin, jossa kaikki oppivat kädestä pitäen ammattilaisen opetuksella”, kertoo oppisopimuksen arjesta opiskelija Sumppu Y Silva.

Infraroad toimii myös kasvattajana ja ymmärtää roolinsa opiskelijan elämässä

“Parasta oppisopimusopiskelijoiden ohjaamisessa on nähdä, että opiskelijat oppivat muutakin kuin maanrakentamista tai kunnossapitoa. He ovat kasvaneet ihmisinä, oppineet ottamaan vastuuta ja ymmärtäneet roolinsa työkentällä, on tehtävä mikä tahansa”, kertoo Infraroadin toimitusjohtaja Markus Lahti.

Valmistuminen toi turvallisuuden tunnetta elämään. Ammatti ja työpaikka takataskussa on huolettomampaa pohtia ja suunnitella tulevaisuutta pidemmälle”, kertoo oppisopimuksella opiskeleva Vili Helin.

Valtakunnallista tunnustusta

Infraroadin panostus oppisopimustyöhön ja ymmärrys opiskelijoita kohtaan, ei ole jäänyt huomaamatta valtakunnallisella tasollakaan.

Suomen oppisopimusosaajat ry. valitsi Infraroadin vuoden 2021 oppisopimustyönantajaksi valtakunnallisessa ammatillisen koulutuksen seminaarissa Aulangolla, Hämeenlinnassa 17. marraskuuta. Kunniakirjat on allekirjoittanut opetusministeri Li Andersson.

Oppisopimusopiskelusta kiinnostuneet?

Tutkinnon valmistuttua opiskelijoita odottaa lähes taattu työura Infraroadilla. Eikä opintojen tarvitse pysähtyä siihen – jatko-opiskelut ja oman ammatillisen osaamisen kasvattaminen hyödyttää myös työnantajaa.

Vili Helin jää Infraroadin vuosikertomuksiin ensimmäisenä oppisopimusopiskelijana yrityksen palveluksessa ja opiskelee jo toista tutkintoaan Infraroadin tukemana.