Siltojen korjaus

  • betonirakenteiden korjaus, injektointi, vesieristykset
  • puurakenteiden korjaus ja rakentaminen
  • teräsrakennetyöt, kaidetyöt
  • RALA K1-pätevyys

Siltojen rakentaminen

  • sillanrakennustyöt, suunnittelusta alkaen
  • teräs-, puu- ja betonirakenteiset sillat
  • RALA R3-pätevyys