Rataverkon rakennus- ja kunnossapitopalvelut

Palvelemme asiakkaitamme rataverkon ylläpito- ja rakennustöissä ammattitaitoisen henkilöstömme, nykyaikaisen erikoiskalustomme ja turvallisuusjohdettujen menetelmiemme yhdistelmällä. Palveluksessamme on yli kymmenen ratatyöstä vastaavaa, RTV-pätevyyden omaavia asiantuntijoita.

Ratatyöt

Toteutamme asiantuntevat ja turvalliset ratatyöpalvelut aina vaadittavilla pätevyyksillä sekä ratatyöluvilla riippumatta palvelun laajuudesta.

Palveluvalikoimamme kattaa kaikki tarvittavat osa-alueet raiteiston ja rataverkon rakentamiseen sekä ylläpitoon liittyen. Palvelemme asiakkaitamme niin yksittäisissä projekteissa kuin monivuotisilla palvelusopimuksilla.

Palvelemme myös kaikissa muissa liikennekatkoa tai jännitekatkoa vaativissa töissä. Liikennekatkoa tai jännitekatkoa voidaan edellyttää liikennöidyn radan läheisyydessä työskenneltäessä tai esim. nostotyöskentelyssä radan lähellä.

Ratatyöstä vastaavat pätevyyden omaavat ammattilaisemme

Kokeneet ratatyövastaavamme (RTV) tuntevat ajanmukaiset ratatyöskentelyä koskevat Väyläviraston ohjeet ja työmenetelmät.

Päällysrakennepätevyys (Pääl) oikeuttaa vaihteiden ja raidemateriaalien oikeanlaiseen käsittelyyn, päällysrakenteen kunnossapitotason arviointiin, liikennöitävyyden arviointiin ja vaihteiden asentamiseen.

Nykyaikainen kalusto ja turvamiesmenettely

Meiltä löytyy myös ratarakentamiseen tarvittava erikoiskalusto, kuten kiskopyöräkaivinkoneet sekä ammattitaitoiset, ratatyöturvallisuuskortin (Turva) omaavat kuljettajat.

Tasoristeyksen tai liikennöidyn raiteen läheisyydessä työskentelyä turvaavat turvamiespätevyyden (T-mies) omaavat turvamiehet.

Ratatyöluvat ja pätevyydet

Rautatiealueella tapahtuviin töihin tarvitaan aina Väyläviraston lupa sekä vaadittavat pätevyydet.

Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva)
Ratatyöstä vastaavan pätevyys (RTV)
Turvamiespätevyys (T-mies)
Päällysrakennepätevyys (Pääl)

Laiturialueiden hoito

Ylläpidämme rautatieasemien laiturialueita viihtyisässä ja turvallisessa kunnossa ympäri vuoden, säässä kuin säässä.

Vastuualueemme sisältävät suurimman osan Etelä-Suomen rataverkon laiturialueista.